top of page

LÄMPÖKUVAUS

Sähkö polttaa suuret vahingot – lämpökuvauksilla tuhojen kimppuun
 

Suomen suurpaloista suuri osa aiheutuu sähköstä. Suurpaloksi katsotaan tulipalo, joka aiheuttaa yli 200 000 euron vahingot. Palojen kimppuun voisi käydä esimerkiksi lämpökuvaamisen avulla, jolla huomattaisiin liian kuumina käyvät sähkölaitteet ja -johdot.

Vuonna 2014 suurpaloja oli saman verran kuin vuotta aiemmin, 187 kappaletta. Vakuutusyhtiöt maksoivat niistä korvauksia noin 90 miljoonaa euroa. Siltä osin kuin palon syy tiedetään, on syiden kolmen kärjessä kaksi sähköperäistä palon aiheuttajaa. Suurpalon aiheuttaa yleisimmin joko sähkölaite tai rakennuksen kiinteä sähköasennus. Väliin kiilaa varomaton tulenkäyttö.

Rakennuksen kiinteillä sähköasennuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sähkökaapeleita ja -johtoja, sähkökeskuksia ja muuntajia. Juuri kiinteiden sähköasennusten kimppuun päästäisiin lämpökuvauksen yleistymisellä.

Kuvasta näkyy, mikä hohkaa


Palojen ennaltaehkäisevänä keinona toimii pätevien sähkölaitteistojen lämpökuvaajien kouluttaminen ja hyväksyntä. Lämpökuvaaja kuvaa lämpökameralla sähkökeskukset, -johdot ja -laitteet ja tulkitsee kuvan perusteella, onko joku osa huonokuntoinen tai väärin asennettu. Liian kuumina hohkavat osat vaihdetaan uusiin tai asennetaan uudestaan pois palovaaraa aiheuttamasta.

Lämpökuvauksen tulisi olla osa sähkölaitteiston huolellista kunnossapitoa. Sen tulisi olla osa rutiinitarkastuksia tai kunnossapito-ohjelmaa.

Vaadittava pätevyystodistus


Sähkölaitteiden lämpökuvukseen tarvitaan erillinen sähkölaitteistojen kuvaukseen pätevöitynyt henkilö.​

bottom of page