Sensio

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Mikkeli

Sensio Oy
Yrittäjänkatu 19
50130 Mikkeli

Tero Sensio
tero.sensio@sensio.fi
puh. 040 534 5397

Jan Jokinurmi
puh. 040 545 7415
jan.jokinurmi@sensio.fi

Jani Sensio
toimitusjohtaja
jani.sensio@sensio.fi
puh. 0400 152 622

Lahti

Sensio Oy
Siltamäenkatu 35
15300 Lahti

Niina Luostarinen
puh. 0400 225 329
niina.luostarinen@sensio.fi

 

Laskutustiedot

 

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). (Kuluttajansuojalaki 2 luku 8 b §)

Voit jättää yhdeydenottopyynnön myös alla olevalla lomakkeella:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti