Sensio

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!

 

Sensio Oy
Juvantie 26
50170 Mikkeli

www.sensio.fi

Tero Sensio
tero.sensio@sensio.fi
puh. 040 534 5397

Jan Jokinurmi
puh. 040 545 7415
jan.jokinurmi@sensio.fi

Jani Sensio
toimitusjohtaja
jani.sensio@sensio.fi
puh. 0400 152 622

Lahti
Sensio Oy
Siltamäenkatu 35
15300 Lahti

Niina Luostarinen
puh. 0400 225 329
niina.luostarinen@sensio.fi

 

Laskutustiedot

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). (Kuluttajansuojalaki 2 luku 8 b §)

Voit jättää yhdeydenottopyynnön myös alla olevalla lomakkeella:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti