Sensio

Lämpökuvaukset

Sähkö polttaa suuret vahingot – lämpökuvauksilla tuhojen kimppuun

 

Suomen suurpaloista suuri osa aiheutuu sähköstä. Suurpaloksi katsotaan tulipalo, joka aiheuttaa yli 200 000 euron vahingot. Palojen kimppuun voisi käydä esimerkiksi lämpökuvaamisen avulla, jolla huomattaisiin liian kuumina käyvät sähkölaitteet ja -johdot.

Vuonna 2014 suurpaloja oli saman verran kuin vuotta aiemmin, 187 kappaletta. Vakuutusyhtiöt maksoivat niistä korvauksia noin 90 miljoonaa euroa. Siltä osin kuin palon syy tiedetään, on syiden kolmen kärjessä kaksi sähköperäistä palon aiheuttajaa. Suurpalon aiheuttaa yleisimmin joko sähkölaite tai rakennuksen kiinteä sähköasennus. Väliin kiilaa varomaton tulenkäyttö.

Rakennuksen kiinteillä sähköasennuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sähkökaapeleita ja -johtoja, sähkökeskuksia ja muuntajia. Juuri kiinteiden sähköasennusten kimppuun päästäisiin lämpökuvauksen yleistymisellä.

Kuvasta näkyy, mikä hohkaa

Paljojen ennaltaehkäisevänä keinona toimii pätevien sähkölaitteistojen lämpökuvaajien kouluttaminen ja hyväksyntä. Lämpökuvaaja kuvaa lämpökameralla sähkökeskukset, -johdot ja -laitteet ja tulkitsee kuvan perusteella, onko joku osa huonokuntoinen tai väärin asennettu. Liian kuumina hohkavat osat vaihdetaan uusiin tai asennetaan uudestaan pois palovaaraa aiheuttamasta.

Lämpökuvauksen tulisi olla osa sähkölaitteiston huolellista kunnossapitoa. Sen tulisi olla osa rutiinitarkastuksia tai kunnossapito-ohjelmaa.

Kaikki on kiinteistönomistajista kiinni

Pätevöityneitä lämpökuvaajia on tällä hetkellä eri puolilla maata nelisenkymmentä kappaletta. Pätevyystodistusten myöntäminen aloitettiin puolitoista vuotta sitten ja me olemme vastaanottaneet tuon todistuksen tänä keväänä vastaan.